განცხადებები

განცხადებები

სს მეტრო ეიფორია ჰოტელ ბათუმის სტრუქტურა

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი

სამეთვალყურეო საბჭოს სხდომის ოქმი

სამეთვალყურეო საბჭოს გადაწყვეტილება ხელმოწერილი ლარა ოზთურქის მიერ

სადამფუძნებლო შეთანხმება

თანხმობა ლარა ოზთურქ

თანხმობა - რაულ კახაძე

თანხმობა - ერქუთ ოზთურქ

აუდიტის კომიტეტის დებულება