დეტალები ადგილის შესახებ

ტევადობა

100

ოლიმპიური ზომის

გრძელი აუზი 50 მეტრი

სქესი

ორივე

სპეციალობა

ყველა