გენერალური

სასტუმროს სახელწოდება: Euphoria Hotel Batumi
სასტუმროს ტიპი: 5-ვარსკვლავიანი სასტუმრო
ქსელის კატეგორია: დამოუკიდებელი
ოფიციალური სახელწოდება: City Travel Batumi JSC
საგადასახადო ადმინისტრაცია: Batumi
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 445558520
ოთახების რაოდენობა: 455
მშენებლობის წელი: 2016
ბოლო რენოვაციის წელი: 2016
ტელეფონი: + 995 577 030 029
მობილური ტელეფონი: + 995 577 030 028
მეორეული ნომერი: + 042 223 232 3
ელექტრონული მისამართი: [email protected]
ვებგვერდი: www.euphoriahotel.ge
Facebook: EuphoriaBatumiHotel
Instagram: euphoria_hotel_batumi
Twitter: euphoriabatumi